5ER

Esmaspäev
2
Psühholoogia
Galina G.Popovitš
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
5
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Teisipäev
1
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
2
Inimeseõpetus
Jelena J.Semendjaeva
Ajalugu
Jelena J.Semendjaeva
3
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
klassijuhataja tund
Elena J.Kesküla
Kolmapäev
1
Kehaline kasvatus
Elena J.Kesküla
2
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
3
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
4
Matemaatika
Elena J.Kesküla
5
Vene keel
Ljubov L.Bilovitskaja
Neljapäev
1
Loodusõpetus
Elena J.Kesküla
2
Muusika
Nadežda N.Vassiljeva
3
Matemaatika
Elena J.Kesküla
4
Eesti keel teise keelena
Elvire E.Sepp
5
Arvutiõpetus
Irina I.Elbreht
Reede
1
Matemaatika
Elena J.Kesküla
2
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
3
Vene kirjandus
Ljubov L.Bilovitskaja
4
Käeline tegevus
Elena J.Kesküla
5
Logopeed
Ljubov L.Halling