6B

Esmaspäev
1
Ajalugu
Irina I.Elbreht
2
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
3
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
4
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
5
Ühiskonnaõpetus
Jelena J.Semendjaeva
Teisipäev
1
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
2
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
3
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
4
Käsitöö ja kodundus
Inna I.Makovei
Tööõpetus
Vladimir V.Fesetško
5
klassijuhataja tund
Ljudmila L.Kjaušene
6
Ajalugu
Irina I.Elbreht
7
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
Kolmapäev
1
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
2
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
3
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
4
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
5
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
6
Inimeseõpetus
Irina I.Suškevitš
7
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
Neljapäev
1
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
2
Kehaline kasvatus
Tatiana T.Khokkonen
Kehaline kasvatus
Larissa L.Markova
3
Loodusõpetus
Irina I.Ivahnenko
4
Muusika
Tatjana T.Kovš
5
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan
6
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
7
Eesti keel teise keelena
Maire M.Tubro-Petron
Eesti keel teise keelena
Svetlana S.Timošenko
Eesti keel teise keelena
J.Saealle
Reede
1
Vene keel
Ljudmila L.Kjaušene
2
Vene kirjandus
Ljudmila L.Kjaušene
3
Inglise keel
Svetlana S.Sizova
Inglise keel
Svetlana S.Stepnjeva
Inglise keel
Tatjana S.Ermakova
4
Kunst
Svetlana S.Atajants
5
Matemaatika
Tatjana T.Štšeblanova
Matemaatika
Ž.Ocheretniuk
Matemaatika
Elena E.Raylyan