Avalik konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Image

Tule tööle edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumi!

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: 

  • matemaatikaõpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta, eesti keeles);
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta, eesti ja vene keeles);
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, varane keelekümblus);
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles);
  • laborant (1,0 ametikohta).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.4.2021 direktor@mgm.ee. Tööleasumise aeg on 23.8.2021.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.