Eelkool 2021/22. õppeaastal

Image

Maardu Gümnaasiumis algab vastuvõtt ettevalmistusklassi lastele, kes lähevad 1. klassi 2022/23. õppeaastal. Vastu võetakse lapsi, kes 1. oktoobriks 2021 on saanud 6-aastaseks.

Registreerimine:

1. Lapsevanema avaldus elektrooonsel blanketil asub siin: https://bit.ly/3fl76O1
2. Sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia.
Dokumendid palume saata sekretar@mgm.ee või tuua kooli kantseleisse sekretäri kätte kuni 30.09.2021 kell 8.00–15.00.

Eelkooli maksumus:

I poolaasta tasu 45€ (3 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole enne 20.10.2021.
II poolaasta tasu 60€ (4 kuud) tasuda Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole enne 20.02.2022.
NB! Arve tasumisel märkida alljärgnevad rekvisiidid:
saaja: Maardu Linnavalitsus EE721010220015102019;
selgitus: MG eelkool / lapse ees- ja perekonnanimi eesti keeles.