Maardu Gümnaasium on 15.–19.2.2021 distantsõppel

Image

Hea koolipere!

Seoses COVID-19 viiruse levikuga ja tulenevalt Terviseameti  seisukohast ning kooskõlas Maardu Linnavalitsusega on kõik klassid alates 15. veebruarist kuni 19. veebruarini 2021 distantsõppel.

Kool korraldab neile õppe digivahendite kaudu.

Sel ajal ei tööta ka eelkool ja huviringid.

Distantsõppele järgneb koolivaheaeg. Palun olge ka sel ajal kodus pereringis, vähendage kontakteerumist väljaspool kodu, hoidke distantsi, hoiduge viirustest!

Õpilased ja töötajad, kes on eneseisolatsioonis või karantiinis, peavad täitma eneseisolatsiooni või karantiini reegleid ning pidama kinni Terviseameti nõuetest.

Õpetajad ning juhtkond töötavad kodukontorites. Infot edastame e-posti, e-kooli, kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu.

Kohtume koolis kõigiga 1. märtsil.

Julia Rozova

Maardu Gümnaasium  direktor