Maardu Gümnaasiumi avalik konkurss vabade ametikohtade täitmiseks

Image

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:  
• inimese- ja loodusõpetuse õpetaja põhikoolis (0,75 ametikohta, keelekümblusklassides lisatasu 20%); 
• inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta); 
• eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0 ametikohta); 
• klassiõpetaja keelekümblusklassis (1,0 ametikohta, lisatasu 20%);
• ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja põhikoolis (keelekümblusklassides lisatasu 20%) ja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta);
• matemaatikaõpetaja gümnaasiumiastmes ja III kooliastmes (0,4 ametikohta, põhikooli keelekümblusklassides lisatasu 20%).
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15.8.2020 direktor@mgm.ee.
Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.