Õpetlik Brüssel

Image

08.–10.04.2022 käisid Maardu Gümnaasiumi 22 õpetajat õppejuhi Kaider Vardja eestvedamisel Belgias Brüsselis. Koos külastati Euroopa Parlament, Euroopa Ajaloo Maja, Parlamentariumi, Belgia Kuninglikku Kaunite Kunstide Muuseumi ja tutvuti linna iluga. Õppereis pidi algselt toimuma juba kaks aastat tagasi, kuid vahepealse koroonaperioodi tõttu lükkus mitu korda edasi.

Brüsselisse saabudes võttis meid vastu Brüsselis asuva Eesti Kooli juhataja Kairit Kolsar, kes kohaliku inimesena aitas meid neil kolmel päeval.

Euroopa Parlamendis võttis meid vastu Marion Loonela, kes tutvustas Euroopa Parlamendi tööpõhimõtteid. Saime teada, kui palju liikmeid mingist riigist on, milline on nende töökorraldus, kus toimub töö ja kes neid selles aitavad. Väga huvitav oli teada saada võimalusest, kuidas ülikooli lõpetanud inimestel on võimalik kandideerida praktikantideks. Iga kord, kui toimub praktikantide valimine, on kandidaate erinevatest riikidest umbes 10 000, aga valituks osutub vaid u 100. Praktikandi koht on tasustatud ja ta aitab tegeleda tavaliselt kolme teemaga. Tore, et saime külastada parlamendi saali, kus tavaliselt toimuvad arutelud ja hääletused.

Euroopa Ajaloo Maja on väga asjalik, kaasaegne, interaktiivne ajaloomuuseum, kus kõrvaklappide abil sai kuulata ja käia terve muuseumi läbi eesti keeles. Selgus, et kõrvaklappidega on seal võimalik saada Euroopa ajaloo kohta infot kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Korruste kaupa avanesid meie ees erinevad ajalooperioodid ja tundsime kahetsust, et meil Eestis sellist muuseumi pole. See on koht, kus tahaks korduvalt rahulikult käia ja kuhu minna ka õpilastega, kui erinevaid ajalooperioode õpitakse. Aega tuleks varuda vähemalt paar tundi, et jõuaks kõik rahulikult läbi vaadata ja kuulata. Igal juhul soovitan, et kui keegi peaks kunagi sattuma Brüsselisse, siis seda kohta võiks kindlasti külastada.

Käisime kõik koos samuti Parlamentariumis, kus oli interaktiivselt võimalik täpsemalt teada saada parlamendi töö, liikmete ja erinevate teemade kohta, mida seal arutatakse. Kellel pole võimalik isiklikult Euroopa Parlamenti külastada, aga pakub huvi teada saada, kuidas saadikud seal töötavad, kus keegi istub ja millised inimesed seal töötavad, siis tasub see külastus ette võtta.

Külastades suurt kuninglikku kaunite kunstide muuseumi, saime näha erinevatest ajajärkudest pärit kunstnike töid. Suurem osa eksponaatidest on maalid, kuid on ka skulptuure ja tarbekunsti. Kunstnike tööd on muuseumis jagatud erinevatesse kategooriatesse ajalooperioodide kaupa ja nii saab külastaja ise valida, millisest perioodist töid sel korral soovib näha. Kuna muuseum asub mäel, siis viimane korrus, mida külastasime, oli 8. korrus maa all. Kellele pakub huvi kunst ja eriti maalikunst, siis seal muuseumis oli väga huvitav jälgida, kuidas on kunstnikud oma töid mõtestanud, milliseid teemasid kajastanud ning millal jõuavad maalikunsti helgemad ja erksamad värvitoonid. Kolmeks põhiliseks läbivaks teemaks olid sõda, usk ja inimesed.

Jalutuskäigul linnas imetlesime Brüsseli vaatamisväärsusi. Kevad oli täies hoos ja see andis lisaenergiat ka õppeperioodi jätkamiseks. Väga kosutav oli näha rohetavat loodust ja õitsvaid kevadlilli.

Kuidas saame aga saadud teadmisi edaspidi kasutada? Aineõpetajatel on hea võimalus saadud infot kodanikualgatuse ja kultuurilise identiteedi läbivate teemade, samuti sotsiaalse ja kodanikupädevuse, kultuuri- ja väärtuspädevuse kaudu lõimida oma õppeainega ning kasutada seda ainetundides. Klassijuhatajad jagavad infot ja kogetut õpilastega klassijuhatajatundides. Kogu rühm jagab infot kohaliku kogukonnaga (sotsiaalmeedia vms). Meie seltskonnaga oli Brüsselis kaasas ajakirjanik Annika Poldre ja tema kajastab seda õppereisi Õpetajate Lehes.

Erinevad õppereisid on väga olulised, sest avardavad silmaringi, aga veel tähtsam – loovad keskkonna, kus üks kollektiiv saab veelgi ühtsemaks ja kokkuhoidvamaks. Oli väga meeldiv suhelda kolleegidega, keda muidu iga päev ei näegi, ning leida ühine keel teemadel, mis koolis muidu jutuks ei tuleks.

Aitäh toredale reisiseltskonnale ja eraldi tänu Kaider Vardjale, kes kõike seda korraldas ja teoks tegi!

Silja Risti, keelekümbluse koordinaator