Pikapäevarühm alustab oma tööd alates 12.septembrist 2022

Image

Lugupeetud lapsevanemad!

Pikapäevarühm (PPR) alustab tööd alates 12.09.2022. PPR`i tööaeg on
12.00-16.00. PPR`i õpetajad on Liubov Lebedeva (liubov.lebedeva@mgm.ee),
Marina Maksimova (marina.maksimova@mgm.ee), Natallia Golyshevskaja (natallia.golyshevskaja@mgm.ee), õppimine toimub kab 38.

Lõuna maksumus on 1.52 eurot. Firma Maardu Teenused SA edastab arve lapsevanemale iga kuu lõpus.

Palume täita avaldus ja esitada see klassijuhatajale. Õpilase puudumise korral teatab lapsevanem õpilase puudumisest esimesel puudumise päeval ja võimalusel teatab ka viimase puudumise kuupäeva.

Lugupidamisega

Maardu Gümnaasiumi juhtkond

Уважаемые родители!

Группа продленного дня начинает свою работу с 12.09.2022 с 12.00 до 16.00. Учителя, работающие в группе продленного дня Любовь Лебедева (liubov.lebedeva@mgm.ee), Марина Максимова (marina.maksimova@mgm.ee) и Наталия Голышевская (natallia.golyshevskaja@mgm.ee). Обучение проходит в кабинете 38.

Цена обеда 1.52 евро. Фирма Maardu Teenused SA каждый
месяц предоставляет счета родителю за обед в конце каждого месяца.

Просим заполнить заявление и передать классному руководителю. При отсутствии/болезни ребенка родитель сообщает по возможности учителю группы период отсутствия ученика.

С уважением,
Руководство Маардуской Гимназии