Mille poolest oli lahkuv aasta Maardu Gümnaasiumis meeldejääv?

Image

Detsember on meeldivate pühade-eelsete sekelduste ja aasta tulemuste kokkuvõtmise aeg. Õppeaasta pole veel kaugeltki läbi, kuid tahan koos teistega võtta kokku kalendriaasta, meenutades kõiki toredaid sündmusi, mis septembrist detsembrini Maardu Gümnaasiumis aset leidsid.

Maardu Gümnaasium jätkas aktiivset osalemist Taanis välja töötatud programmis „Kiusamisest vabaks!“. Selle hariva ennetusprogrammi eesmärk on ennetada kiusamist. Seda kasutatakse lasteasutustes, lasteaedades ja koolides turvalise ja kaasava keskkonna loomiseks ning sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Septembris tutvusid meie esimese klassi õpilased programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames Sõber Karuga. Lapsed said teada, et Sõber Karu aitab ja toetab, talle võib usaldada oma läbielamisi ja rõõme.

Septembris valmis MTÜ Lastekaitse Liit toel lastelavastus „Sõber Karu on nüüd Eestis“. Lavastuse idee autor on Maardu Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja ja programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Maardu Gümnaasiumis Erika Tiganik, lavastaja – Eseniya Antropova, rolle täitsid Maardu Gümnaasiumi õpilased.

Septembris meisterdasid kooliparlamendi liikmed koos põhikooli lastega vanaemadele ja vanaisadele kingitusi.

Alates oktoobrist avas taas uksed kooli „Lastevanemate klubi“. Tunnid klubis on mõeldud neile, kes soovivad tõsta vanemliku pädevuse taset, mõista keerulisi suhteid lapsega, omandada teadmisi kooliealiste laste psühholoogiast ja arengust ning saada tuge spetsialistidelt. Samuti jätkasid tööd ringid: mentaalne matemaatika, kiirlugemine, joonistamine, teatristuudio, spordimängud, kokandus, robootika.

Pikaajalistest traditsioonidest kinni pidades tähistasime oktoobri alguses lõikuspüha ja õpetajate päeva. Nüüd on meie sündmuste kalendris ka rahvusvaheline muusikapäev. Maardu Kunstidekooli direktor Jüri Schleifman ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse projektijuht Jekaterina Semenova olid lahkesti nõus seda päeva koos meiega tähistama. Meie kooli õpilastel oli õnn kuulata mängu sellistel muusikainstrumentidel nagu akordion, trompet, klaver, tšello, flööt, viiul, saksofon ja elektrikitarr. Meie õpilastele esitasid laule muusikakooli noorem ja vanem koor. Paljud õpilased on juba tuttavad muusikariistade ja noodikirjaga, sest käivad muusikakoolis ja ka ülejäänutele jääb muusikapäev loodetavasti kauaks meelde.

Traditsiooniliselt on sügise algus meie gümnaasiumis krossijooksude ja tervisepäevade aeg. Õnneks võimaldas ilm kõigil meie kooli klassidel sportlikel üritustel osaleda.

Vahetult pärast sügisvaheaega toimus Maardu Gümnaasiumis halloweeni tähistamine ning kõik soovijad said osa võtta kostüümivõistlusest ja mänguvahetustest.

Erilist uhkust valmistas meie õpilaste osalemine Maardu noortevolikogu valimistel. Suurem osa kandidaatidest oli meie koolist. Esimeheks valiti 11.r klassi õpilane Tigran Gjulumjan, aseesimeheks 10.s klassi õpilane Aleksandr Šaklein. Samuti valiti noortevolikokku meie õpilased David Vassiljev, Danil Gordienko ja Maria Kastujeva. Asendusliikmeteks said Maardu Gümnaasiumi õpilased Nikita Matrossov ja Anastassia Gabitova.

Novembris toimus isadepäeva loovkonkurss, mille võitjaks osutus 3.a klassi õpilane Jekaterina Lelkova. Sellel õppeaastal ei ole me oma kollektiivi mehi tähelepanuta jätnud – 19. novembril tähistasime rahvusvahelist meestepäeva. Lisaks kostitamisele nautisid meie kollektiivi mehed muusikalist kingitust 10. klassi õpilaselt Zlata Zotovichilt.

Detsembri alguses olid Maardu Gümnaasiumi erinevate tegevusalade parimad õpilased kutsutud üritusele „Noortegala 2021“, kus pälvisid auhinnad mitmetes nominatsioonides. Auhinna õppeedukuse eest pälvis Voislav Berežinski, saavutuste eest olümpiaadidel Andrei Dudakov, pikaajalise vabatahtliku töö eest Tigran Gjulumjan, aasta avastuse nominatsioonis võitis Anastassia Gabitova, loovaimaks vabatahtlikuks tunnistati Aleksandr Šaklein, parima kooli omavalitsuse preemia anti üle Maardu Gümnaasiumi kooliparlamendi presidendile David Vassiljevile.

Detsember on traditsiooniliselt rikas jõulueelsete sündmuste poolest. Päkapikunädal ja piparkookide nädal on juba möödas. Tänu käsitöö ja kodunduse õpetaja Inna Makoveile on meie õpilastel igal aastal võimalus valmistada ja kaunistada oma kätega lõhnavaid piparkooke. Sel aastal tuli esimese klassi õpilastele küpsetamisel appi Sõber Karu.

2021. aasta viimaseid koolipäevi veedame kasulikult, osaledes Maardu linnavolikogu ja noortevolikogu korraldatud postkaardivõistlusel. Kõik meie õpilaste tehtud postkaardid lähevad müüki 23. detsembril Rahvamajas toimuval heategevuslaadal ning tulu läheb MTÜ Kassiabi fondi.

Vaatamata raskustele ja piirangutele tahan tänada seda aastat ja inimesi, kes täitsid selle imeliste hetkedega!

Anni Pikson, huvijuht