Haldusjärelvalve

Haldusjärelvalvet teostab: 

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu 
E-post: hm@hm.ee 
Telefon: +372 735 0222

Haridus- ja Teadusministeerium Põhja piirkonna välishindamiskomisjoni ekspert Piret Otti. 
E-post: piret.otti@hm.ee
Telefon: +372 5687 6436 

Eksperdi põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Maardu Linnavalitsus (kooli pidaja)
Kallasmaa 1, 74111 Maardu

Anastassia Valužina, Maardu abilinnapea 
E-post: anastassia.valuzina@maardu.ee
Telefon: +372 606 0752

Vaido Niinesalu, Maardu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja  
E-post: vaido.niinesalu@maardu.ee
Telefon: +372 606 0748