Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal

  • Gennadi Vdovets, lastevanemate esindaja
  • Anna Šeljug, lastevanemate esindaja
  • Anastassia Ivanova, lastevanemate esindaja 
  • Svetlana Hanenko, lastevanemate esindaja 
  • Aleksandr Tšernjakov, lastevanemate esindaja 
  • Ljudmilla Dmitrieva, õpetajate esindaja
  • Marina Skopitš, õpetajate esindaja
  • Sofja Sevalkina, õpilaste esindaja
  • Jelena Pavlova, kooli pidaja esindaja

Hoolekogu e-post: hoolekogu@mgm.ee
Täpsem teave kooli sekretärilt: tel +372 606 0846