Koolist

Koolist

Sisu koostamisel

Traditsioonid

Kooli prioriteediks on läbi kõikide tegevusaastate olnud õpilastele heade teadmiste andmine. Seda tunnistavad ilmekalt olümpiaadide ja riigieksamite tulemused ning kõrgematesse õppeastustesse edasipääsenute hulk.

Loe täpsemalt

Kooli ajalugu

Alates 1945. aastast hakkas kool tööle seitsmeklassilisena. Õppetöö toimus eesti keeles. Tollal töötas kool väikeses barakis, mille kohal praegu asub kolmekordne elumaja. koolis oli kuus klassi, mis töötasid kolme liitklassina. õpilasi oli 85, õpetajaid 3: M. Maavere, G. Selberg ja direktor L. Lõoke.

Loe täpsemalt

Image

Koolivorm

Sisu koostamisel

Vaata täpsemalt