Pikson

Eesnimi
Anni
Amet
huvijuht, filmiajaloo õpetaja, keelekümbluse algklasside õpetaja, ringijuht, 3.b klassi juhataja
E-post
anni.pikson@mgm.ee
Järelvastamine
Kolmapäev 7.tund
Konsultatsioon
Kolmapäev 6.tund