Keelekümblus

Keelekümblus

Maardu Gümnaasium on vene kool, mis koosneb kolmest osast: vene õppekeelega traditsioonilistest klassidest, keelekümblusklassidest ja õhtukoolist (eestikeelne ja venekeelne).
Maardu Gümnaasiumis õpib 2018/2019 õa 1.-12. klassini 740 õpilast ja õhtuosakonnas 80 õpilast. Maardu Gümnaasiumis töötab kokku 115 inimest, kellest üle 70 on õpetajad.

Keelekümblus Maardu Gümnaasiumis

Keelekümblusega alustati Maardu Gümnaasiumis 2001. aasta sügisel. Maardu Gümnaasiumis on täielik varajane keelekümblus. Õppekeeleks on eesti keel, see tähendab, et lapsed kelle kodukeel on erinev õppekeelest, õpivad erinevaid õppeaineid eesti keeles. Väga tähtis on, et lapsed õpivad nii eesti keelt kui ka oma emakeelt ja saavad osa ka mõlemast kultuurist ning traditsioonidest. Varajase keelekümbluse programm kestab 1.-9.klassini.

Vaata täpsemalt

Keelekümblusprogramm

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist – laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. 

Vaata täpsemalt