Põhikool

pkl

Maardu Gümnaasiumi põhikoolis õpivad õpilased 5.-9. klassini. Igas lennus õpib üks-kaks klassi varase keelekümbluse põhimõttel. 5.-8.klassis õpib üks klass hilise keelekümbluse põhimõttel. 5.-9.klasside ülejäänud 2-3 klassi õpib vene õppekeelega klasside õppekava järgi.

Info ja dokumentide vastuvõtt:
Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

info@mgm.ee
+372 6060846