Põhikool

pkl

Maardu Gümnaasiumi põhikoolis õpivad õpilased 4.-9. klassini. Igas lennus õpib üks klass keelekümbluse põhimõttel ja ülejäänud 2-3 klassi vene õppekeelega klasside õppekava järgi. 

Tiina Soans
sekretar
sekretar@mgm.ee
+372 6060846

VAATA LISAKS

Vajadusel viide linkidena