Gümnaasium täiskasvanutele

Maardu Gümnaasiumi lennu 2023 õhtukool lõpetamine.jpg

Mittestatsionaarne osakond pakub täiskasvanud õppijale võimalust omandada põhi- ja gümnaasiumiharidus

Maardu Gümnaasiumi mittestatsionaarne osakond võtab vastu uusi õpilasi alates 17. eluaastast. Õppida saab nii eesti kui vene keeles.

Haridusteed saab jätkata alates 7.klassist. Sisseastuja peab olema vähemalt 17-aastane.

Sisseastumine alates 10. klassist põhikooli lõpputunnistuse alusel ilma vanusepiiraguteta. Õppida saab eestikeelse õppekava järgi või 60% eesti ning 40% vene keeles. 

Õhtuõpe toimub õhtuti alates kl 17.00 kuni kl 21.55, 3 korda nädalas. 

Digiõpe toimub e-õppena. E-õpe nõuab õpilaselt enesedistsipliini ja iseseisva õppimise oskusi. Konsultatsioonid kooli klassides kuni 5 korda aastas.

Eksternõpe õpilased saavad kasutada konsultatsiooniaega koolis kuni 15 tundi õppeaasta jooksul. Õpilane peab sooritama kooli lõpueksamid.

Üksikainete õppe õpilasele pakutakse võimalust õppida ainult 1 või 2 ainet õppeaasta jooksul.

Programmi 2 klassi 1 aastaga õpilane õpib 10.klassi õppekava esimesel õppeaastal. Järgmise õppeaasta esimesel poolel õpilane õpib 11. klassi õppekava järgi ja sama õppeaasta teisel poolel 12.klassi õppekava järgi.

Sisseastumiseks on vaja järgmisi dokumente:

1. Isikliku dokumendi koopia (pass, ID)

2. Põhikooli lõputunnistus (ei kehti 7.-9. klassi sisseastujale)

3. Õpilasraamatu väljavõte (kehtib 7., 8., 9., 11., 12. klassi sisseastujale)

4. Digifoto

 

Mittestatsionaarse osakonna õppe seotud dokumendid

Dokumendiregister

Maardu Gümnaasium (mittestatsionaarne osakond) 

Ringi tn 64, 74112 Maardu 
Rg-kood: 75011961
Telefon: +372 5353 4361
E-post: svetlana.ofitserova@mgm.ee