Avalik konkurss vaba ametikoha täitmiseks

Image

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: 

  • inimeseõpetuse õpetaja (LAK-õpe vene õppekeelega koolis) alates 1.3.2020;
  • info- ja kommunikatsioonijuht (1,0 ametikohta) alates 2.1.2020;
  • juhiabi-personalijuht;
  • inglise ja saksa keele õpetaja (1,0 ametikohta, lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks);
  • eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0 ametikohta);
  • eripedagoog (1,0 ametikohta);
  • haridustehnoloog (0,5 ametikohta, lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24.1.2020 aadressil direktor@mgm.ee või Maardu Gümnaasium, Ringi 64, 74112 Maardu (ümbrikul märgusõna „Maardu Gümnaasiumi konkurss“).  

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 606 0832.