Hääleta loodus- ja kultuuriloolise raja loomise poolt!

Image

Maardu Gümnaasium koostöös Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnaga esitasid oma idee luua Maardusse loodus- ja kultuurilooline õpperada. Sinu toetus sellele algatusele on ülioluline. Hääletada saavad Maardusse registreeritud vähemalt 16-aastased kodanikud. Projekti tutvustus ja hääletuse link: https://maardu.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/GOSUWtP4XUy9/content/maardus-algas-haaletamine-kodulinn-kaunimaks-2020-konkursi-parimate-ideede-eest.

Hääletus on avatud 20. märtsini 2020. Sinu hääl on oluline! 

Jaanuaris kuulutas Maardu linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks 2020, mille raames esitasid kolme nädala jooksul maardulased erinevad ideed linna paremaks muutmiseks. 5. veebruariks 2020 laekus konkursile 30 ideed .

Konkursi komisjon valis kõikidest esitatud ideedest välja 6, mis vastavad konkursi tingimustele – mille maksumus ei ületa 40 000 eurot, mida on võimalik realiseerida 2020. aasta jooksul ning mille hooldamine ei too ebamõistlikke kulusid tulevikus.

Maardu Gümnaasiumi ja Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonna idee:

· Loodus- ja kuultuurilooline õpperada Maardusse (idee esitaja Raul Savimaa)

Luua Maardus ja selle lähiümbruses õpperada, mis tutvustaks meie elanikele ja külalistele Maardu olulisemaid vaatamisväärsusi ja ajalugu. Ühtse disainiga selgitustahvlitega saaks maastikul tutvustada Metsaparki, paekallast, kirikut, kombinaati, Kroodi oja, Maardu järve ning muid loodus- ja pärandkultuuri objekte ja nende ajalugu. Õpperaja abil saab muuta Maardu kogemuslikult tuntumaks ja kodusemaks siinsetele elanikele ning tõsta Maardu atraktiivsust turistide ja külaliste jaoks.