Teade lastevanematele: nakkusohu tõttu on Maardu Gümnaasium suletud, õppetöö on ümber korraldatud

Image

Koroonaviiruse ülikiire leviku tõttu ja suure nakkusohu tõttu on Maardu Linnavalitsus otsustanud alates 16.märtsist 2020 Maardu Gümnaasiumi õppetöö ümber korraldada. Õppetööd kooli ruumides alates 16. märtsist 2020 EI TOIMU, Ringi 64 ja Kellamäe 1 õppehooned on õppetööks suletud. Samuti ei toimu eelkool, huviringid ja sporditegevused. Väljasõidud ja üritused on edasi lükatud. Kooliruumide taasavamisest teatatakse e-kooli ja kooli kodulehe kaudu.

Infovahetus kooli, laste ja  lastevanemate vahel toimub e-kooli, kooli kodulehe ja kooli Facebooki vahendusel.

Loodame, et lastevanematel on võimalik lastele tagada turvaline kodusolemine ja õppimiseks vajalikud digiseadmed ja internetiühendus. Kõik õpikud, töövihikud ja töölehed hoiab õpilane kodus.

Kõikide klasside õppimist ja sidepidamist kooli ja õpetajate vahel koordineerib klassijuhataja.

Õppetööd viib läbi aineõpetaja või klassiõpetaja e-kooli vahendusel. E-kooli lisab õpetaja õppeülesanded ja korraldab ülesannete täitmise tagasiside ja hindamise. Õpilane kasutab kodus õpikuid, töövihikuid ja muid paberil õppematerjale ning e-õppe keskkondi opiq, foxcademy jt keskkondi, milles on õpetaja õpilastele ülesandeid jaganud.

1.-4. klassi õpilaste õppetöö toimub klassijuhataja korraldusel igal tööpäeval kl 8.00-12.00. Õpilased ja õpetajad on omavahel kontaktis e-kooli või opiq õppekeskkonna kaudu. Kõikidel õpetajatel on e-mailid, mis on avalikustatud kooli kodulehel. Kehalise kasvatuse ja muusika õppimist korraldavad aineõpetajad samuti e-kooli vahendusel.

5.-9. klasside õpilaste õppetöö toimub tunniplaani alusel, mis avalikustatakse e-koolis. Aineõpetajad on e-mailide, e-kooli ja õppekeskkondade vahendusel õpilastega õppetunni ajal ühenduses ja juhendavad õpilaste õppetööd kodudes.

Gümnaasiumi õppetööd juhivad õppeainete õpetajad, lepivad kokku õpilastega e-konsultatsioonide ajad, iseseisvate ülesannete tähtajad ja korraldavad õpilaste hindamise.

Info- ja sidekanalid karantiini ajal:

e-kool: https://ekool.eu

Maardu Gümnaasiumi koduleht: www.mgm.ee

Maardu Gümnaasiumi Facebook https://www.facebook.com/www.mgm.ee

Kantselei: tel 606 0846 info@mgm.ee

Kooliõde Alla Matejuk:  Alla.Matejuk@mgm.ee tel 5953 2895

Sotsiaalprobleemid, psühholoogiline abi: Erika.Tiganik@mgm.ee tel 5566 0159

Õppejuhid: Kaider.Vardja@mgm.ee; Natalja.Mironova@mgm.ee; Pavel.Titov@mgm.ee 

Direktor Maiu Plumer: direktor@mgm.ee tel 5301 0270