Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 1. klassi 2023/24. õppeaastal

Image

● venekeelse õppekeelega klass;
● keelekümblusklass (õppekeeleks eesti keel);
● eesti keele süvaõppega klass (õpe 60% eesti keeles ja 40% vene keeles).
Keelekümblusklassi soovijatele korraldatakse vestlus.

1. klasside õpilaste päevakavasse on integreeritud inglise keele ja robootika tunnid ning pärast koolipäeva mentaalse matemaatika ja kiirlugemise huviringe.

Vajalikud dokumendid:
1. lapsevanema avaldus elektrooonsel blanketil asub siin anket saadaval al. 01.03.2023;
2. lapse sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia, lapsevanema ID-kaardi koopia;
3. lapse tervisekaart;
4. 1 digifoto;
5. koolivalmiduskaart.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.05.23 e-posti aadressil sekretar@mgm.ee