4. klasside õpilased osalesid edukalt inglise keele konkursil

Image

6. novembril 2019 toimus Ääsmäe Põhikoolis maakondlik ingliskeelne etluskonkurss „School Jokes“. Sellest konkursist võttis osa ka meie kooli 4. klassi õpilaste võistkond koosseisus Liza Gumashvili, David Faizullin, Roman Mesi, Timur Dzankov ja Maksim Timifejev. Konkursil hinnati sõnavara kasutust ja hääldust, esinemisjulgust ning originaalsust. Lisapunkte sai kostüümide, lavalise liikumise ja publikuga suhtlemise eest. Meie õpilased olid hea ettevalmistusega ja andsid endast parima. Kõik osalejad said tänutäheks ja mälestuseks kingituse ning osalemistunnistuse.

Juhendajad olid õpetajad Svetlana Stepnjova ja Svetlana Jermakova.

Täname konkursist osavõtjaid ja juhendajaid!