Lugemispesad koolis

Image

Lugemispesad koolis

Eelmisel nädalal käisid Maardu Gümnaasiumi direktor Julia Rozova ja õppejuht Kaider Vardja NordPlus Horizontal Lugemispesa projekti raames Soomes üldhariduskoole külastamas. Kahepäevase seminari käigus jagasid kolleegid Soomest, Eesist ja Lätist ideesid, kuidas luua koolides ja lasteaedades kohti, kus oleks mõnus lugeda ja uurida raamatuid ning lugemismänge mängida. Arutati selle üle, kuidas motiveerida lapsi rõõmu ja huviga iga päev lugema ning kuidas läbi selle toetada õpilastevahelist koostööd ja õpimotivatsiooni. Maardu õppeasutustest võtavad Rahvusvahelisest NordPlus Horizontal Lugemispesa projektist osa Maardu Gümnaasium ja Maardu lasteaed Rõõm.

Järgmine Lugemispesa liikmete kohtumine toimub Maardus. Loodame produktiivsele koostööle ja oleme kindlad, et tänu sellele projektile ka meie õpilastel tekib suurem huvi raamatute lugemise vastu.