Gümnaasium täiskasvanutele

Maardu Gümnaasiumi lennu 2023 õhtukool lõpetamine.jpg

Mittestatsionaarne osakond pakub täiskasvanud õppijale võimalust omandada põhi- ja gümnaasiumiharidus

Maardu Gümnaasiumi mittestatsionaarne osakond võtab vastu uusi õpilasi alates 17. eluaastast. Õppida saab nii eesti kui vene keeles.

Haridusteed saab jätkata alates 7.klassist. Sisseastuja peab olema vähemalt 17-aastane.

Sisseastumine alates 10 klassist põhikooli lõpputunnistuse alusel ilma vanusepiiraguteta. Õppida saab eestikeelse õppekava järgi või 60% eesti  ning 40% vene keeles. 

Õhtuõpe toimub õhtuti alates kl 17.00 kuni kl 21.55, 3 korda nädalas. 

Digiõpe toimub e-õppena. E-õpe nõuab õpilaselt enesedistsipliini ja iseseisva õppimise oskusi. Konsultatsioonid kooli klassides kuni 5 korda aastas.

Eksternõpe õpilased saavad kasutada konsultatsiooniaega koolis kuni 15 tundi õppeaasta jooksul. Õpilane peab sooritama kooli lõpueksamid.

Üksikainete õppe õpilasele pakutakse võimalust õppida ainult 1 või 2 ainet õppeaasta jooksul.

Programmi 2 klassi 1 aastaga õpilane õpib 10.klassi õppekava esimesel õppeaastal. Järgmise õppeaasta esimesel poolel õpilane õpib 11. klassi õppekava järgi ja sama õppeaasta teisel poolel 12.klassi õppekava järgi.

 

Sisseastumiseks on vaja järgmisi dokumente:

1. Isikliku dokumendi koopia (pass, ID)

2. Põhikooli lõputunnistus (ei kehti 7.-9. klassi sisseastujale)

3. Õpilasraamatu väljavõte (kehtib 7., 8., 9., 11., 12. klassi sisseastujale)

4. Digifoto

 

Mittestatsionaarse osakonna õppe seotud dokumendid

Dokumendiregister

Info ja dokumentide vastuvõtt:


Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

svetlana.ofitserova@mgm.ee

+372 5353 4361