Traditsioonid

Õppetöö traditsioonid

Kooli prioriteediks on läbi kõikide tegevusaastate olnud õpilastele heade teadmiste andmine. Seda tunnistavad ilmekalt olümpiaadide ja riigieksamite tulemused ning kõrgematesse õppeastustesse edasipääsenute hulk.

Igal aastal on umbes 30 õpilast saavutanud auhinnalisi kohti erinevate õppeainete maakondlikel olümpiaadidel. Mitmed õpilased on igal aastal osalenud vabariiklikel olümpiaadidel ning saavutanud seal auhinnalisi kohti. 

Gümnaasiumi lõpetajad on alati orienteerunud edasiõppimisele kõrgemates õppeasutustes, kuna koolist saadud teadmised on andnud selleks võimaluse igale soovijale. Hariduse kvaliteedist räägib ka lõpetajate-medalistide hulk – viimase 15 aasta jooksul on lõpetanud 86 hõbe- ja 41 kuldmedalisti.

Töökollektiivi traditsioonid

Kooli traditsiooniks on ka pikaajalise töösuhtega kõrgelt kvalifitseeritud pedagoogiline kaader. Kool on kogu oma tegutsemisaja jooksul pööranud suurt tähelepanu pedagoogide täiendkoolitusele. Pidevalt toimub osalemine täiendkoolituskursutel, seminaridel, projektides ja viimastel aastatel on meie õpetajad osalenud Erasmus+ õpirännetel üle terve Euroopa Liidu.