Tule õppima Maardu Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse osakonda

Image

Kui Su haridustee on katkenud ja soovid omandada põhi- või keskharidust, siis Maardu Gümnaasium pakub võimalust edasiõppimiseks mittestatsionaarses osakonnas.  
Maardu Gümnaasium laiendab oluliselt alates 2020. a sügisest täiskasvanuõppe võimalusi. Märksõnadeks on õppe paindlikkus, mittestatsionaarne õpe kombineerituna e-õppega, intensiivkursused gümnaasiumi lõpetamiseks ja mitmekülgne tugi õppimisel.
Eesmärk on täielikult kaasajastada täiskasvanuõppe võimalusi lähtudes õppijate vajadustest ja spetsiifikast. Igale õppijale pakub kooli õppenõustaja sobivat õppevormi ja tugiteenuseid. 
Maardu Gümnaasium on kool kõikidele soovijatele.

Rohkem info uuenenud õppevõimaluste kohta: http://mgm.ee/et/lk/gumnaasium-taiskasvanutele