Algklassid

algklassid

Maardu Gümnaasiumi algklassides õpivad 1.-4. klasside lapsed. Algklassides õpetavad lapsi klassiõpetajad, keda aitavad eesti  ja inglise keele ning muusika ja kehalise kasvatuse õpetajad. Igas lennus õpib keelekümbluse põhimõttel üks-kaks klassi ning üks-kaks klassi on eesti keele süvaõppega. Igas lennus on kuni üks vene õppekeelega klass.

Keelekümbluse algklassid õpivad Kellamäe 1 õppehoones. Eesti keele süvaõppega ja vene õppekeelega algklassid õpivad Ringi 64 õppehoone B-korpuses. 

3., 4. või 5. tunni ajal (vastavalt tunniplaanile) on algklasside õpilaste pikk vahetund, mille jooksul õpilased söövad ning käivad õues.

Kõikidel 1.klasside lastel on võimalus peale koolitunde oma klassijuhatajaga õppida ja mängida kuni kl 14.20-ni.

Kuni kella 16.00 saavad  õpilased osaleda pikapäevarühmas.

Maardu Gümnaasiumi (Ringi 64) 1.-3.klasside pikapäevarühm töötab E-R 12.00-16.00.

Pikapäevarühma õpetajad on Ljubov Lebedeva, Marina Maksimova, Julia Melnichenko

1.klasside pikapäevarühm  töötab E-R 8.00-8.45.(hommikuring) ja 13.30-14.20:

14.20 - 16.00 – 1.klasside ühine rühm kab.38 – L.Lebedeva, J.Melnichenko, M.Maksimova
Päevakava: õppimine, jalutuskäigud, mängud, ringid

Pikapäevarühma päevakava:
12.25 (13.25) - õpilaste saabumine (2.-3.kl): puhkus ja õppimine, kab 38 – L.Lebedeva
14.20 - õpilaste saabumine (1.kl): kab 38 – L.Lebedeva,
J.Melnichenko, M.Maksimova
14.30 - lõunasöök
14.45 - 15.15 - 2.-3.kl – õppimine - L.Lebedeva
- 1.klasside ühine rühm kab.24 - J.Melnichenko, M.Maksimova

14.45….. - huviringid (vastavalt plaanile)
14.45 - 16.00 - liikumismängud, tantsimine, käsitöö, male-kabe, jalutuskäik – M.Maksimova, L.Lebedeva, J.Melnichenko
16.00 - päeva lõpp, õpilased lähevad koju

Eel- ja algkooli vastuvõtu dokumendid:

1. Lapsevanema avaldus Dokumendiregister

2. Lapsevanema ja lapse dokumendi koopia

3. Täidetud Maardu Gümnaasiumi andmekaitsetingimused ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Info ja dokumentide vastuvõtt:
Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

info@mgm.ee
+372 6060846