Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


  1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad:

(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–28. mai 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29.–30. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.