Põhikool

Muusikapäeva pidustus Maardu Gümnaasiumis

Maardu Gümnaasiumi põhikoolis õpivad õpilased 5.-9. klassini. On avatud varase ja hilise keelekümbluse ning eesti ja vene õppekeelega klassid.

Info ja dokumentide vastuvõtt:
Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

info@mgm.ee
+372 6060846