Maardu Gümnaasiumis toimus infopäev

Image

12. aprillil toimus Maardu Gümnaasiumis Harjumaa haridusasutuste juhtide infopäev, millest võttis osa sadakond inimest. Infopäeval osalejatel oli võimalus osaleda ekskursioonil ja tutvuda lähemalt Maardu Gümnaasiumi või Muuga Lasteaiaga.

Maardu Gümnaasiumi õpilased olid juba hommikust saati valmis külalisi vastu võtma. Just kooliõpilased valmistasid ette tutvustava ekskursiooni ja lastel õnnestus ära näidata enda arvates meie kooli olulisemad nurgad.

Infopäeva jätkati Maardu Gümnaasiumi aulas, kus oli võimalik kõigile infopäeval osalejatele meie kooli esitleda ning tutvustada selle väärtushinnanguid, erinevaid õppevorme, projekte, milles osaleme ja gümnaasiumis viimastel aastatel toimunud muutusi. Arutelu all oli ka uue põlvkonna õpetajate, õppeasutuste välishindamise ja riikliku järelevalve temaatika, samuti üldhariduse õppekavade kaasajastamine ja valeinfo meediaruumis.

Mul on väga hea meel, et Harjumaa Omavalitsuste Liit otsustas aprillikuu kohtumise läbi viia just meie koolis. Tänan kõiki Maardu Gümnaasiumi töötajaid ja õpilasi, kes aitasid selle suure ja olulise ürituse ettevalmistamisele ja läbiviimisele kaasa. Täname kõiki osalejaid ja ootame uusi tulemuslikke kohtumisi.

Julia Rozova, direktor