Algklassid

algklassid

Maardu Gümnaasiumi algklassides õpivad 1.-3. klasside lapsed. Algklassides õpetavad lapsi klassiõpetajad, keda aitavad eesti  ja inglise keele ning muusika ja kehalise kasvatuse õpetajad. Keelekümbluse põhimõttel õpib igas lennus  üks-kaks klassi. Igas lennus on kaks-kolm vene õppekeelega klassi.

Keelekümbluse algklassid õpivad Kellamäe 1 õppehoones ja vene õppekeelega algklassid Ringi 64 õppehoone B-korpuses. 

Kõikidel algkasside lastel on võimalus peale koolitunde oma klassijuhatajaga õppida ja mängida  kuni kl 14.00-ni.

Kuni kella 16.00-saavad  õpilased  osaleda pikapäevarühmas.