Eksamid ja tasemetööd

Pihlakad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;

2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;

3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a. 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2020. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2020. a;

4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

6) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a. 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

3. klassi tasemetöö: eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö: loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd: 1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
 2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klassi tasemetöö: loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.