Eksamid ja tasemetööd

Pihlakad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29– 30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 8. mai 2023. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

4. klass

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4.
oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klass

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4.
oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

III kooliaste

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023. a.