Gümnaasium

Gümnaasium

Maardu  Gümnaasiumis õpib päevases osakonnas igas klassiastmes 3 klassi. Igas klassis on üks eestikeelne ning kaks klassi, kus õppetöö toimub 60% eesti ja 40% vene keeles. 

Eestikeelses klassis õpitakse laia matemaatika õppekava järgi. 60/40 klassidest ühes õpitakse laia matemaatika ja teises kitsa matemaatika õppekava järgi.

Valikaineid viiakse läbi nii koolis kui väljaspool kooli.

Gümnaasiumiõppega seotud dokumendid

Dokumendiregister

Info ja dokumentide vastuvõtt:
Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

info@mgm.ee
+372 6060846