Gümnaasium

Maardu Gümnaasiumi esindus kultuuriloolisel ekskursioonil Pariisis.jpg

Maardu  Gümnaasiumis õpib päevases osakonnas igas klassiastmes 3 klassi. Igas klassis on üks eestikeelne ning kaks klassi, kus õppetöö toimub 60% eesti ja 40% vene keeles.

Gümnaasiumiõppega seotud dokumendid

Dokumendiregister

Info ja dokumentide vastuvõtt:
Maardu Gümnaasium, Ringi 64 – kooli kantselei

info@mgm.ee
+372 6060846